Multikultuurse tausta mõju digipädevustele (magtöö edasiarendus)

Praegused mõtted on siis sellised.

Probleem: Erineva kultuuritaustaga üliõpilased on väga erinevate digitaalsete pädevustega ning mõistavad neid erinevalt ja ülikooli digipädevuste nõuded ei võta seda arvesse.

Eesmärk: Tuvastada kas multikultuurne taust mõjutab üliõpilaste digitaalseid pädevusi õpingute alguses ning kas see mõjutab digipädevuste omandamist. Fookuse all on (vt lisamärkus)

Teoreetilised lähtekohad

Hetkel fookus veel puudub, aga mõned märksõnad, mis on üles kerkinud.

  • digitaalne lõhe ehk digitaalsed pärismaalased ja immigrandid.
  • Laiem digipädevuste raamistik (nii palju, kui seda olemas on). Sellest on ka erinev arusaam, neist ka ülevaade.
  • Midagi on veel vaja, mis kokku võtaks ja tööle sissejuhatuse annaks. Kultuuriteooriad?
  • Vaja juurde materjale!

Uurimisküsimused:

 • Millised on bakalaureuseõppesse (TLÜ ÜTI välisõppekavadele) astuvate üliõpilaste digitaalsed pädevused?
 • Kas ja kuidas need erinevad selle põhjal, mis on õppijate kultuuritaust?
 • Kuidas tudengid ise tunnetavad oma erinevust ja kas nad mõistavad digitaalseid oskusi sarnaselt või erinevalt?

Metodoloogia

Kuidas hinnata osalejate digipädevusi?

 1. Oluline on uurida enesehindamist ehk kuidas nad üldse näevad digipädevusi nign kuidas nad enda oskusi hindavad
 2. Ja siis võrrelda neid testiga. Kas teha test “kas sa seda oskad?” või lastagi teha. Viimane on ajamahukas ja keeruline korraldada, tudengid pole ka nõus, kui teha kontrollitud oludes. Variant oleks lasta YKI6001 raames mingi töö esitada ja neid võrrelda.

Valim

 • Kindlasti ÜTI ingliskeelsete BA kavade üliõpilased, kes astuvad sisse 2018 (Politics and Governance, Liberal Arts in Social Sciences, Law (Tallinn ja Helsingi))
   • Nad võtavad kõik ainet YKI6001 Study at University, mille üks osa on digitaalsete pädevuste arendamine
   • Et tekiks võrdlus, peaks olema juures ka vastavad BA üliõpilased. Riigiteadused ja Õigusteadus oleks kõige paremaks vasteks. Võtavad ka kõik sama ainet.
 • Huvi pärast võiks ka
  • ÜTI ingliskeelsete MA kavade üliõpilased, kes astuvad sisse 2018 (IR MA ja võib-olla Social Enterpreneurship, kui see käima läheb). IR MA alguses on ka digitaalsete oskuste aine, mida põhimõtteliselt saaks ka kasutada
  • Lisaks võib nende käest küsida ja testida ka online oskusi ja küberjulgeoleku aspekti. Eriti oleks see sisukas, kui digipdäevuste uurimises küsida selle kohta ka BA tudengitelt ja tekiks ka mingi tasemeline võrdlus.
Advertisements

Digiõppevara I

Minu reegel on alati käia vähemalt esimeses loengus, aga sel korral läks teisiti. Seega minu positus põhineb taustateadmistel, läbi vaadatud loenguslaididel ning muidugi ka kodusel ülesandel.

Minu kokkupuuted digitaalse õppevaraga on keerulised hinnata. Ühest küljest olen ma valdkonnas üks “progressiivsematest,” aga haridustehnoloogiat õppides on uut infot ikka väga palju olnud. Samas, sel semestril on mul käimas ELU projekt, kus me tudengitega koos loome uusi digitaalseid õppematerjale, seega asi pole lootusetu ja käesolevast kursusest on minu jaoks palju kasu. Üks Hansu slaididel viidatud repositoorium, HITSA oma, sisaldab ka minu õppematerjale, mis ma kunagi olen teinud. Tuleb tunnistada, et peamine huvi nende õppematerjalide tegemisel oli nende eest makstav raha. Samas, kursuse seisukohast oli see ka vajalik teatud määral.

Lugesin läbi ka ülesandeks antud materjalid. Ma vaatasin kõigepealt läbi Hansu slaidid ja lugesin siis materjale. Ajaloo osa oli huvitav, aga minu jaoks oli kõige parem eelkõige konkreetne sõnavara, et mis on ikkagi mis. Kui mina BESTi jaoks õppematerjale koostasin, siis ega keegi meile väga ei seletanud, et mis on õpiobjekt jne. Laias laastus said ise aru ja tegutsesid vastavalt. Tegelikult tulebki tunnistada, et kõrgkoolides on kogu digitaalse õppevara temaatika väga teises ajastus võrreldes koolidega. Lugesin siit,  et paljudel algklassidel on oma blogi. Minu lapse klassil ei ole (aga lapse klassijuhataja on ka ekoolile allergiline, seega mis seal ikka), seega see oli huvitav uudis. Asja teeb veel huvitavamaks see, et kui ülikoolis (vähemalt meie valdkonnas) blogimisest rääkida, siis jooksevad nii tudengid kui ka õppejõud kiiresti laiali. Sest mismõttes??? Sellest ka minu tunne sügisest saadik, et kõik kursusekaaslased, kes koolis töötavad, teavad asjadest kõvasti rohkem. Samas, mulle tundub ka, et see on erialati erinev, sest mitmed õppejõud teistest valdkondadest on mulle mitu huvitavat asja näidanud, aga näiteks üks õiguse õppejõud ütles, et tema ei oska materjalegi Moodle’isse panna. Digimaterjale temalt oodata ei ole mõtet.

Me pidime vaatlema ka mõningaid repositooriume ja keskendume eelkõige eKoolikotile. Siinkohal ma pean rõhutama, et kui ma ei teeks praegu ELUprojekti jaoks eKoolikotti materjale, siis mul ei oleks sellest suurt mingit kasu. eKoolikotis ei ole kõrgkooli õppematerjalide alajaotust ja ei leidnud ka midagi sellist, mida (vähemalt mina) saaks kasutada. Aga ELU projekt on olemas, seega let’s press on.

Ma valisin võrdluseks (suur üllatus!) kaks kõrgkooli repositoorimi, mis Eestis on. Kõigepealt, HITSA repositoorium, kus ka minu materjalid üleval on ning Tartu Ülikooli repositoorium. HITSA puhul on peamine probleem kohe selge – see ei ole kasutajasõbralik keskkond. Tegemist on sisuliselt laoga, kus puudub kasutajapoolne tugi. Erinevalt eKoolikotist ei ole selget temaatilist jaotust, mille alt saaks siis sirvida. See on ka arusaadav, ülikoolid on keerulisema ülesehitusega, aga see tähendab ka seda, et materjale leida on kõvasti raskem. Otsing on väga spetsiifiline (sa pead juba teadma, mida vaja), seega kõige parem on märksõnu kasutada. Ma klikkisin erinevatele märksõnadele, mis minu valdkonnas on, et näha, mis tulemused on. Klikkides European Union, saad mingeid materjale seoses ELiga. Klikkides TÜ Euroopa Kolledž, saad rohkem materjale, mis on ELiga seotud. Ma mõistan, et see keskkond pole loodud õppijale iseseisvaks tegutsemiseks, aga ka õppejõuna on raske orienteeruda, et mis siin on ja mis ma võiks veel otsida, seega märksõnad on peamine abiline. Üldiselt on selge, et kõik märksõnad töötavad puhtalt selle järgi, mis on sisestades pandud ja tegelikult pead oskama väga konkreetselt klikkida kõigele, mis vähegi pähe tuleb. Tuleb tunnistada, et kui ma materjale siia üles panin, oli juba selge, et nende kasutustõenäosus on väike ja asi ei ole vahepeal paranenud. Ja ma väga sügavalt ei mõelnud nende märksõnade üle, vabandust 😦 Vaatasin siis ka TÜ enda repositoorimi, seda ma polnud enne näinud. Seis suhteliselt sama – ei ole väga kasutajasõbralik. Mõlemad on aga pigem õppejõule suunatud, sest õppijana ma väga palju targemaks ei saanud. Tänapäeva maailmas, kus youtube’is on videod kõige jaoks, siis mitmed materjalid olid kohmakad ja arusaamatud. Kes viitsib vaadata 90minutilist loengut???

Üldiselt on mõlemad repositooriumid selgelt nõrgemad, kui eKoolikott, kui asi puudutab materjalide leidmist. Kuigi mul jooksis see sirvimine kokku paar korda ja osad asjad olid kergelt valesti kategoriseeritud. Samas, on ka selgelt positiivset, mis ma eKoolikotiga võrreldes leidsin. Esiteks, kuna siin on kõik õppematerjalid kinni makstud (HITSA kindlasti, tõenäoliselt ka TÜ), siis kõik asjad olid vabalt kättesaadavad. EKoolikotis klikkides juhtus paar korda, et see viis mingile lingile, mille parooli mul ei olnud (näiteks eÕpik). Jah, ülikoolide materjalid olid peaaegu kõik videoloengud, heliloengud ja lugemismaterjalid, aga vähemalt ma sain neid kõiki vaadata/kuulata/lugeda. Võimalik, et seal on erandeid, aga mulle ette ei jäänud.

Mul tekkis aga kõiki neid asju läbi sobrades üks teine mõte veel. Sellest on ka räägitud ning kindlasti räägiti ka loengus, aga ma räägiks ka. Kvaliteet. Kes tagab, et materjalid ei ole vigased? Ok, meil on crowdsourcing ka hindamise osas, aga tänapeäva post-truth maailmas, kus mitmes küsimuses pole inimestele oluline mitte faktiline materjal, vaid avalik arvamus, kas see on kõige mõistlikum lahendus? Wikipediat ei saa ka suvaliselt muuta, seal on kolleegium, kes silma peal hoiab. Mingi aeg tagasi näiteks nägin petitsiooni, et homöopaatia wiki leht (ingl k) tuleb ära muuta, et see on meditsiin. See ei ole meditsiin ja sellised asjad ei ole avaliku arvamuse otsustada, aga inimesed nii arvavad. Mis siis, kui eKoolikotti ilmub hunnik materjali, mis räägib sellest, et maa on lame või evolutsiooni pole olnud. Või midagi muud sellist. Jah, see läheb ainekavaga vastuollu, aga kui materjali piisavalt toetatakse ja see on JOKK (näiteks ütleb, et evolutsiooni ikka usutakse lõpuks, aga kõik argumendid on selle vastu toodud), siis mis saab? Vaktsineerimisest ma ei hakka rääkimagi…

Teine küsimus on ajakohasus. Ma mõistan, et Madisepäeva lahing toimus samal ajal ka kümne aasta pärast, aga mitmed materjalid aeguvad. Näiteks on juba aegunud minu enda loodud materjalid ning üks põhjus meie ELU projekti jaoks ongi uuendada vanu EL teemalisi õpimaterjale. Keegi peab hindama ja need materjalid ära korjama, kui need on vanaks jäänud. Kui me eeldame, et eKoolikott on kasutatav ka ilma õpetajata, siis kuidas peaks õpilane teadma, mis materjal on asjalik?

Magistritöö materjalide otsimine vol 1

Iga töö kõige põnevam ja samas tüütum osa on esialgne materjalide otsimine. Kuna on antud ka magistriseminari aines selleks ülesanne, siis ma hakkasin tasapisi tegutsema.

EDIT: unustasin lisada algse ülesande.

Kõigepealt ma vaatasin, mis on meie enda lõputöödes üleval ja kuna väga palju ei leidnud, siis ma otsustasin keskenduda alguses teadusmaterjalidele, et ennast teemasse sisse lugeda ja siis vaadata uuesti TLÜ asju.

Esimene märkus on, et materjali minu teema kohta ei ole palju, aga midagi siiski on. Kahjuks mitmed asjad, mis silma jäid, on hispaania keeles. Inglise keeles leidus muidugi ka, kui keskenduda eelkõige digikompetentsile ja vaadata artikleid, millel oli mingi kultuuriline küsimus juures või mis digikompetentside hindamisega kuidagi nii tegelesid, millest mul kasu oleks. Ma vaatasin ka natuke selle pilguga, et mida võiks kasutada metodoloogiliselt, sest kuigi mul on mõttes sihtgrupp ja umbes selge, mida sellega teha, kuluks ära ka laiem raamistik. Ma leidsin igasugust materjali, mis esialgse laia võrgu kohta oli mõistlik kogus. Praegu keskendusin täielikult Discovery andmebaasile, järgmine kord vaatan edasi. Ma tean, et ülesanne oli blogis anda neist artiklitest ülevaade, aga ma rikun siin nüüd juhiseid ja teen hoopis seda, mis ma ise olen kõige kasulikumaks taktikaks pidanud ehk tabeli vajaliku info ja kommentaaridega. Tabel ja kaust materjalidega on vaadeldav siin. Praegused kommentaarid on täiesti puhtalt brainstorming, et millest artikkel rääkis ja/või mis mõtted seda lugedes tekkisid. Järgmises faasis (kui materjali on ca 50 artikli ringis) hakkan kuidagi korrastama ja kuhugi liikuma. Praegu ei ole selge ka, millist materjali on juurde vaja, sest materjali üldse on veel vähe, aga mõte on tasapidi hakanud liikuma.

Teisena läksin siis tagasi esitatud DTI tööde juurde. Ma otsustasin lõpuks alla tõmmata kõik DTI tööd, mis on pädevustega kuidagi seotud ja vaatasin nad läbi. (Tööd on samas kaustas). Üldiselt ma väga palju temaatilist ei leidnud, tööd ise olid erineva tasemega. Toon välja siin mõned, mis pakkusid rohkem huvi.

Luisa Pani töö Polütehnikumi koolitusvajadusest oli lähedal sellele, mis ma ise mõtlen teha, enesehindamise aspektis siis. Küsitluse analüüs oli lihtsakoeline ja ma ei tee üldse nii, aga näitas mõningaid potentsiaalseid probleeme, mis mul ette võivad kerkida. Kirjandus oli ka päris hea.

Kaire Kollomi töö oli lihtsalt suurepärane. Andis selge ülevaate meetoditest kogu töö oli hästi koostatud. Töö vaatleb Pedagoogilise seminari haridustehnoloogiliste pädevuste kujundamist ja kuigi töö on fookuselt minu plaanitust erinev, siis annab see väga tugeva sisendi metodoloogiliselt, et kuidas võiks antud tööd üldse koostada.

Erki Aasametsa töö digipädevustega annab päris hea teoreetilise tausta, mida ma saan kasutada. Eriti kui ikkagi juhtub, et kaldun rohkem õppekavade poole, mis mõte mul ka tuli, kui ma artikleid vaatasin.

Üldiselt oli väga raske neid lõputöid lugeda, sest ma kibelesin juhendaja kommentaare saatma ja sisusse oli raske süveneda, osad tööd olid halvad ka. Aga mingid mõtted tekkisid, eelkõige ka selles osas, et mida oodatakse ja Kaire töö tõstis tuju.

Ma lugesin neid muid juhisdokumente ka ja oli palju üllatavat. Esiteks, töö lõplik täpne teema kinnitatakse juba 6 kuud enne töö esitamist. Aga see muutub ju alati kirjutamise käigus… Teiseks, et digi-instituudis esitatakse veel töid paberil? Ilma naljata, ma olin täiega üllatunud, sest ma pole paberil tööd näinud juba ammu, kuigi ma tean, et enamuses kohtades on nad veel kasutusel. Kas töö antakse siis tagasi tudengile pärast? Või mis te teete nendega?

 

Magistritöö plaan

Kuna me peaks looma vastava kategooria, siis ma teen ka esimese postituse magistriseminariga seotult. Ja ma kasutan ka juhust ja kogun tagasisidet oma plaanile ka.

Teema: Erineva kultuuritaustaga õppijate digipädevused

Töö eesmärk on uurida erinevate kultuuritaustadega tudengite digipädevuste erinevusi, nende omandamist ning nende mõju õpingutele.

Peamised uurimisteemad (A on kindlam, B võib ka sisse tulla)

 1. Digipädevused õpingute alguses

Kas ja millised on erinevused erineva kultuuritaustaga tudengite seas õpingute alguses.

Valim: TLÜ ÜTI 1. Kursuse tudengid ingliskeelsetel õppekavadel (ca 120, BA ja MA tasemel), sisseastunud 2018. aasta sügisel. Valimis ei ole suuri valdkondlikke kääre, enamus välistudengeid on soomlased.

Uuring. Kuidas nad ise hindavad oma oskusi ning kuidas see läheb kokku sellega, mida nad reaalselt oskavad? Läbi viia küsitlus 1. Kursuse seas, testida neid mingis kontekstis ning vajadusel võtta arvesse ka mõne või mitme 1. Semestri aine tulemused, kus on digitaalseid oskusi rohkem vaja. Näiteks Õppimine kõrgkoolis.

Variatsioon: kui ei selgu midagi huvitavat kõigi tudengite lõikes, on võimalik keskenduda vaid Eesti ja Soome tudengite erinevustele. Sellisel juhul liiguks valim ära ingliskeelsetelt kavadelt ja saaks keskenduda näiteks sama eriala eesti ja võõrkeelsete tudengite võrdlusele (näiteks õigust on eestikeelne, Soomes ingliskeelne ja Eestis segataustaga ingliskeelne grupp; riigiteadused on olemas eestikeelse ning ingliskeelsena.)

 1. Digipädevuste omandamine erineva kultuuritaustaga tudengite näitel

Kas ja kuidas erineb digipädevuste omandamine erinevate kultuuritaustaga tudengitel.

Valim: TLÜ ÜTI tudengid. Olenevalt fookusest erinevad grupid.

Probleem: vajaks pikemat uuringut, praegusel kujul saaks rakendada kas enesehindamist või võtta aluseks üks konkreetne aine (õppimine kõrgkoolis, digipädevuste baaskursus (liiga vähe tudengeid), loodav tehniliste oskuste kursus rahvusvaheliste suhete magistrikavale. Seda saaks siis kasutada ka tolle aine analüüsimiseks.

Veel puudu:

Teoreetiline lähenemine (äkki midagi üldiselt multikultuurse õppe osas) ning töö positsioneerimine laiemas rahvusvahelises kontekstis.

Uus semester

Täna algas uus semester ja ilusa ilma ootuses sai taust ka vähe suvisemaks.

Mul oli plaan teha semestri lõpetamise postitus ka, kus siis vaataks tagasi jne ja see oli plaanis teha pärast seda, kui mul kõik hinded sees, aga uus semester tuli enne hindeid. Loodetavasti uuel semestril selles osas olukord paraneb. Üldiselt olen uue semestri osas optimistlik, õpetamiskoormus on väiksem ja ilmad lähevad ka loodetavasti ilusamaks.

Õppedisainist kokkuvõtteks

Igal kursusel peaks olema evalvatsioon, mille üks osa on kursuse läbinute hinnangute küsimine, nagu me ka kursusel rääkisime. Anname siis hinnanguid.

1. WHAT? – Mis ma siis sellel kursusel õppisin? Tegelikult väga palju, sest vaatamata pikale koolitamise ja õpetamise karjäärile (suhtes minu vanusega), ei ole ma kunagi teoreetiliselt õppinud ei mingit didaktikat ega õpetamist. Kunagi ammu, kui ma alustasin, lugesin seda õpetamise raamatut, mis siis just välja tuli (õppimine ja õpetamine kõrgkoolis äkki?), aga kuna see oli laen, pole rohkem vaadanud ja kuna ma alles alustasin, siis vaatasin sealt peamiselt, et kuidas kodutöid koostada jne. Igatahes, kõik oli mõnes mõttes uus ja õnneks reflekteeris väga palju enda kogemust. Sain teada erinevatest evalvatsioonimudelitest ja sellest, kuidas võiks kursusi planeerida, mis vastas enda kogemusele, aga andis tõuke ka natuke süsteemsemalt asju teha. Kursuse jooksul me tegime valmis suuremat sorti grupitöö, mis koosnes erinevatest osadest ja vastas siis õpitule. Tuleb tunnistada, et ma selle jooksul tegelikult väga ei õppinud, sest see oli küll põnev, aga lõplik teemaasetus ja ette antud sihtgrupp jäid minust kaugele. Ütlen ausalt, oleks sisukam olnud, kui me oleks saanud ise planeerida endale sihtgrupi ja vastavalt ülesanded. Kui ma oleks kogu protsessi läbi teinud mõne oma kursuse raames ja saanud sellele vastavat tagasisidet, oleks olnud kinnistamine korralikum. Ma vaatasin siin ka teisi tagasisidesid ning tundub, et ma ei olnud ainus, kellele sihtgrupp kaugeks jäi (näiteks ka Liis).
2. SO WHAT? Teoreetiline baas oli suhteliselt lai, kuigi edasi peab lugema kõvasti, et täpsemat pilti saada. Samas, ma olen tugevalt seda meelt, et praktikat peab olema, et asjadest aru saada (sellest ka mu nurin, et ülesanne ei tähendanud suurt midagi) ja ma üritasin oma ülesannetes ja reflektsioonides viia asja alati enda teemani, mis tegelikult aitas mul nüüd juba ette valmistada mõnda kursust. ADDIE ja muud mudelid andsid tegelikult hea raamistiku, et mida edasi vaadata ja muidugi Merrill, kes kursuse aluseks oli. Ma olen jätkuvalt seda meelt, et see ei ole universaalne, aga ideid saab. Kõik olulisemad asjad said reflektsioonides juba oma tööga seostatud ja ma arvan, et kõige olulisem on tegelikult see, et ma sain teada, et mis aspektid minu arusaamadest ühtivad ja mis ei ühti peamiste õpetamisteooriatega. Ehk isegi muutsin oma arvamust mõnes aspektis, aga ma veel ei anna pead.
3. NOW WHAT? Nagu ma juba ütlesin ka, siis ma üritasin oma tööga võimalikult palju seostada ja plaanin seda ka edaspidi. Õpitu juba tasapisi rakendub järgmise semestri plaanide osas ja loodetavasti laiemalt ka. Kursused vajavad evalvatsiooni ning näiteks teine-kolmas tase oleks tehtavad näiteks kuraatori poolt (kes ma ka olen), seega kindlasti kasulikud asjad tulevad kaasa, aga kasulikkuse üle otsustan ma muidugi ise 🙂

Nüüd, üldiselt ja ilma küsimusteta tagasisidestades ütleks, et kursus oli nii ja naa. Nagu Kristel kirjutas, siis vahest oli väga positiivne ja vahest negatiivne. Tore oli, et tagasisidet sai, aga oleks eelistanud selgemaid juhiseid ja seda et tähtaeg ei ole enne seda, kui me asja reaalselt õpime. Ma saan aru, et pedagoogiline lähenemine oli, et õpime läbi tegemise, aga üks kord õigesti teha oleks sisukam, me oleme õpetajad ja oleme omamoodi teinud küll ja küll. Viimane negatiivne kommentaar veel, et töömaht ei olnud kursuseprogrammis selge ja aine võiks Hansu ainega selgemalt seostatud olla, ehk isegi kokku panna, oleks ehk selgemini fokusseeritud ja aeg paremini kasutatud.

Aga positiivsest ka. Aine oli minu jaoks number 1 sel semestril (HT omade seast). Esiteks, see oli kõige rohkem selline, mis mulle tundus kasulik. Teiseks, tõenäoliselt seonduvalt esimesega, aga ka aine, milles ma kõige enam kaasa üritasin mõelda ja mis pani ka mõtte jooksma. Kuna meil mingit sissejuhatavat ainet ei ole õppekavas, siis see oli kõige lähem. Aga see oli ka kõige huvitavam.

Innovatsioon IV

Innovatsioonitehnoloogiate neljas ja viimane loeng keskendus innovatsiooniauditi- ja strateegiale.

Alustuseks ütlen ära, et innovatsioonistrateegia olemus on jätkuvalt segane. Ma saan hetkel aru (me ka loengus guugeldasime kiirelt), et see ongi segane konseptsioon, kus igaüks ise koostab selle vastavalt oma plaanidele ja vajadustele. Aga ma eeldan, et mingid juhised siiski on olemas? Ma pean Tiddi raamatut pikemalt lugema ja siis saab ehk selgemaks.

Praegu on aga selge, et strateegiale peab eelnema innovatsiooniaudit. See peaks eelkõige tuvastama, et kus organisatsioon praegu on oma valmisolekult ning millised on kitsaskohad. Innovatsiooniaudit on omakorda kooskõlas erinevate innovatsiooni hindamise mudelite ja innovatsiooni kõverate, jaotiste ja muude mudelitega. Laias laastus tundub küll, et tegemist on “vaatame jooksvalt” süsteemiga. Kuigi tundub, et põhiasjades on kokkulepe olemas, siis laias laastus see õige tee ja suund, et innovatsioon õnnestuks, selle kohta on väga erinevaid arusaamu. Me vaatasime loengus ka ise mõnda potentsiaalset innovaatilist üksust (võtsime aluseks meie enda grupitöö oma), aga minu mõte arenes sealt edasi teisele rajale. Nimelt, meie ülesandeks on kogu aeg olnud kursuse jooksul vaadata mõnda endale lähedal olevat organisatsiooni, mis on innovaatiline. Aga tegelikult oli seda päris raske leida, sest innovatsiooni on mitut sorti ja enamus viib läbi mingit innovatsiooni, aga kas see teeb need organisatsioonid innovaatiliseks? Üks muutus suures masinavärgis ei tee organisatsiooni innovaatiliseks.

Üldiselt ütleks, et innovatsioonist on veel palju teada saada. Ma olen natuke Tiddi raamatut lugenud, aga ma pean selle korralikult läbi vaatama ja siis on ehk parem pilt. Tegelikult oleks pidanud selle jupikaupa semestri jooksul lugema, aga see ei ole korralduslikult väga hästi välja tulnud. Ma arvan, et ma oleks innovatsioonist teadlikum, kui oleks olnud lugemine – arutamine – praktiseerimine, mitte täpselt vastupidi. Sest kui teema on ikka nii uus, siis on vaja aega ja teooriat. Aga ega’s midagi, tegutseme edasi ja mingi arusaam innovatsioonist on ju ikkagi olemas.