Õppiv organisatsioon – mis see on? (INT 2. moodul)

Käesolev postitus käsitleb õppiva organisatsiooni teemaatikat, aluseks erinevad Moodul 2 materjalid. Alustuseks aga üks video.

1) Õppiva organisatsiooni mõiste, sisu ja olemus

Õppiv organisatsioon areneb ja õpib alati, kuid tervikuna, mitte vaid üksikud liikmed. Koolitatakse liikmeid koos ja eraldi, aga kõige olulisem on, et toimub aktiivne infovahetus. Mida keegi õppis koolituselt, oma töö tegemisel, kuskilt mujalt. Oluline on, et tegevus oleks eesmärgistatud. Õppival organisatsioonil on viis tunnust:

  • isiklik meisterlikkus;
  • süsteemne mõtlemine;
  • mõttelised mudelid;
  • ühine visioon;
  • meeskondlik õppimine.

Õpivad kõik, peas ühine visioon.

2) Õppiva organisatsiooni kontseptsiooni areng ja selle peamised esindajad

Õppiv organisatsioon on suhteliselt uus konseptsioon, pärit eelmise sajandi lõpust. Tol hetkel võib kõige olulisemaks lugeda Peter Senge’t, kes tõi juhtimise juurde idee, et pidev õppimine võib olla kasulik. Aja jooksul on see edasi arenenud, segunenud mitme muu ideega ning näiteks on üks juhtivaid teoreetikuid ka infojuhtimisest juba tuttav Chun Wei Choo.

3) Erinevused õppiva organisatsiooni ja teiste organisatsiooni
arendamiskontseptsioonide vahel. 

Praegu tundub, et kõige suurem erinevus on põhifookuses. Arendada saab muidugi mitmel moel, aga õppimisega seonduvad arenduseesmärgid on tavaliselt teadmiste omandamine (know-how), töötajate koolitamine ja eesmärkide kirja saamine. Õppiv organisatsioon sisaldab ka neid ideid, aga mõttestab oma tegevust, keskendub teadmiste ja teadmuse tõlgendamisele (know-why).

4) – 5) Teadmusjuhtimise ja haridustehnoloogia aspektid õppivas organisatsioonis

Õppiv organisatsioon vajab muuhulgas ka teadmusjuhtimist, sest oma õppimise mõttestamine ja ka vaiketeadmiste salvestamine on olulised ning siinkohal mängibki rolli teadmusjuhtimine. Praktikate omandamine, jagamine ning implementeerimine on kõik vajalikud õppimise osad. Tihti on nende juurde vaja ka haridustehnoloogilist aspekti, mis mitte ainult lihtsustaks, vaid ka avardaks õppimist.

6) Formaalne, informaalne ja mitteformaalne õppimine

Kõik on uus oktoobrikuus, aga need kolm konseptsiooni olid tuttavad juba enne materjali. Olin kunagi töörühmas, mis töötas välja Eesti VÕTA konseptsiooni, kui see tuli ning just informaalse ja mitteformaalse õppimise sisse toomine olid meie kõrghariduse jaoks suured asjad. Formaalne õppimine on lihtne, kahjuks paljude jaoks ka ainuke “õige” õppimine. See toimub haridusasutuses või koolitustel. See on alati eesmärgistatud, tavaliselt diplomistatud jne. Mitteformaalne on õppimine enamuse jaoks. Taas õpitakse eesmärgipäraselt, võib-olla on tegu koolitusega või mõne muu struktureeritud õppega. Seda on raskem määratleda võrreldes formaalsega ning paljude koolituste puhul on ka raske paigutada, kumba alla nad lähevad. Kõige problemaatilisem paljude jaoks on aga informaalne õpe, mida ei taheta tihti üldse õppena tunnistada (näiteks VÕTA aruteludel oli see väga tuline). See ei ole eesmärgistatud ning vahest ei pane tähelegi, et sa midagi õpid. Aga sa õpid sellegipoolest ning need teadmised võivad pikemas perspektiivis olla väga olulised ning väärivad edasi andmist, näiteks juba mitteformaalse õppe raames.

7) Infokultuur, infokäitumine ja infopädevus.

Infokultuur on iga organisatsiooni ja selle laiema kultuuri osa. Kuidas infot omandatakse, vahetatakse ning implementeeritakse.

Infokäitumine on igaühe käitumine infoallikatega. Mida omandatakse, mida ignoreeritakse ning mida omandatust kasutatakse. See ei pruugi olla teadlik ja aktiivne tegevus, me ignoreerime tihti infot teadmatult, aga ka see on infokäitumise osa.

Infopädevus on oskus otsida infot, kasutada infot. Infopädevused on vajalikud enda arendamiseks, materjalide ja abi leidmiseks.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s