Teadmusjuhtimise mudelid (INT 3. mooduli 1. ülesanne)

Seekordne teadmusjuhtimise teema puudutab protsesse ja nende erinevaid mudeleid.

Teadmusjuhtimistsükkel ja teadmusjuhtimistsükli protsessid erinevate autorite
käsitluses.

Teadmusjuhtimise tsükkel on informatsiooni teekond organisatsioonis. Kuidas infot üldse määratletakse, saadakse ja hiljem jagatakse ja kasutatakse. Kuidas reaalselt tsükkel välja näeb ning mis on selle erinevad protsessid, sõltub autorist. Mõningad aspektid on sarnased, aga terminoloogia on erinev. Põhiline arusaam on muidugi kõigil sama ehk teadmust tuleb koguda, protsessida ja jagada ning lõpuks kasutada. Kuidas ja mis infoga on tegemist, see sõltub siis konkreetsetest mudelitest.
Meyeri ja Zacki mudel põhineb infotoodete disaini- ja arendustööde valdkonnast. Mõte on eelkõige selles, et igal tasemel peab info muutuma väärtuslikumaks. Esialgsest infost saab välja võtta muud infot, seda saab laiendada ja arendada. Esimene pool puudutab info salvestamist, kus on juba omandatud ja täiustatud info. Seejärel saab alguse uuesti leidmine ja siis jagamine ja kasutamine. Lõpptulemusena peaks kasutaja saama produkti, mis ei ole vaid sisukas, ta peab saama ka piisavalt oskusi ja konteksti, et infost aru saada. Seega, kui eelnev aste on kuskil vigane, kõrgkvaliteedilist teadmustoodet ei ole tekkinud.

9913756_orig

 

Bukowitzi ja Williamsi mudel on paljuski sarnase süsteemiga. Oluline rõhk on info säiliutamisel ja loomisel ning seejärel jagamisel. Mudel on aga tsükliline, sest infoga toimub samal ajal mitu protsessi. Toimub saamine ja kasutamine, aga ka hindamine ja säilitamine. Info leidmine ei ole iseenesest probleem, vajalik on info organiseerimine ja hindamine. Mis on organisatsiooni jaoks oluline, mida organisatsioon (mitte üksik töötaja) teab ning mis infot tuleks täiendada ja jagada. Oluline on ka rõhutada, et tegemist ei ole vaid traditsioonilise infoga, vaid ka vaiketeadmust ja muud.

bukowitz
McElroy teadmiste elutsükli mudel on taas pisut sarnane eelmisega, kuid keskendub eelkõige info ja uskumuste seostele. Ei ole vaid oluline teadmine, on vaja vaadelda ka organisatsiooni uskumusi ja arusaamu, mis organisatsioonis on. Kuidas toimub õppimine ja milline on ärikeskkond. Mudeli kõige olulisem tugevus on tuvastamine, et kuidas toimub info kasutamine organisatsioonis ehk mis info tegelikult jääb organisatsiooni kollektiivsesse mällu ja kuidas. Sarnaselt eelmisega ei ole tegu vaid dokumentide ja infoga, vaid laiema teadmusega.

mcelroy_model

Wiigi teadmusjuhtimise protsessipõhine mudel toob kõigepealt sisse organisatsiooniteoreetilise lähenemise ehk mis peab organisatsioonis olema, et see oleks edukas. Tooted-kliendid, ressursid ja töövahendid ning võime tegutseda. Ei usu, et keegi siin vastu vaidleks. Teadmusjuhtimine aga toimub erinevat sorti info põhjal, mida siis salvestakse ja vahatetakse. Oluline on ka jälgida, et kuidas info organisatsiooni tuleb ning kuidas selle jagamine toimub, sealhulgas on oluline ka andmebaaside ja süsteemide ülevaade.

1693643
SECI ehk Nonaka mudel ei ole teadmusjuhtimise, vaid eelkõige teadmusringluse mudel. Oluline selle mudeli juures on tugev rõhk vaikiva ja väljendatud teadmuse dünaamilist vastastikust toimet. See tähendab, et on erinevad mustrid, kus need kaks omavahel suhtlevad.

seci_model

Sotsialiseerumine iseloomustab protsessi, kus vaikiv teadmus suhtleb teadmusega.  Inimesed räägivad omavahel, aga alati ei ole suhtlemine suuline.

Eksternaliseerimine iseloomustab vaikiva teadmuse muutumist väljendatuks. See tähendab näiteks info kirja panemist, sellest rääkimist ja oma teadmiste muul moel jagamist.

C/Kombineerimine iseloomustab väljendatud teadmuse vahetust ehk kui tehakse midagi koos, võttes aluseks organisatsiooni sisese ja välise info.

Internaliseerimine iseloomustab aga väljendatud teadmuse muutumist vaikivaks. See tähendab õpitud info muutumist oma teadmuseks.

Kuna info muutub uuesti vaiketeadmiseks, siis on jõutud juba uuele tasandile, kust saab siis protsess alata, sellest ka spiraal.

Postituse aluseks Mooduli sissejuhatus, Dalkiri (2011) raamatu teine ja kolmas peatükk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s