Innovatsiooni rühmatöö 1: organisatsiooni kontekst ja idee

Käesoleva digitaalse innovatsiooni ülesande aluseks on Tallinna Ülikoolis sisse viidud ELU projekt ning sellele plaanitav järglane – interdistsiplinaarne magistrimoodulite süsteem. Me oleme rühmas kolmekesi, lisaks minule veel Eliise ja Ave.

 

Tallinna Ülikool on Tallinnas tegutsev avalik-õiguslik ülikool, suuruselt Eesti kolmas, kus õpib üle 8000 üliõpilase ning töötab 400 õppejõudu-teadlast. Lisaks on märkimisväärne administratiivpersonal. Ülikoolis on mitmeid erinevaid akadeemilisi ja mitteakadeemilisi üksusi, mis tegutsevad kõik osaliselt koos ja eraldi, aga antud grupitöö jaoks on oluline ülikooli üldstruktuur ja võimekused.

TLÜ on innovatsiooni läbi viinud mitmes valdkonnas, sealhulgas on tehtud ka digitaalset innovatsiooni, kus vajalikke süsteeme on tekitatud infovahetuseks ja töö paremaks korralduseks. Meie töö aluseks on spetsiifiline innovatsioon, mis seondub interdistsiplinaarse õppega.

 

Taust ja tehtud tegevused

 1. aasta sügisest alates on Tallinna Ülikooli kõikidel (üksikute kaduvate eranditega) bakalaureuse- ja magistri õppekavadel sisse viidud ühine aine ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus), mis oma olemuselt erineb kõigist teistest ainetest. See on igal semestril toimuv projektipõhine aine, mille raames sel semestril ainet läbivad üliõpilased saavad valida endale sobiva projekti ning hakkavad lahendama seal esitatud ülesannet. Kaks olulisemat uuendust on 1) projektis peab olema vähemalt kolme valdkonna üliõpilased; ja 2) projekti eesmärgid ja sisu saavad üliõpilased tihti ise paika panna. Aine eesmärgid on hägused, sest projektide eesmärgid, sisu ja tulemused on erinevad.

 

Esimese käitamise aasta jooksul on sisse viidud mitmeid muudatusi ülikoolis, mis tulenevad ELU eripäradest.

 • Projektide loomine, leidmine, registreerimine ja lõpetamine toimub läbi selleks loodud spetsiaalse lehekülje.
 • Õppejõudude koormuse osas on sisse viidud muudatused regulatsioonidesse, mis sobivad ELU etteaimamatu olemusega.
 • ELU korraldamiseks on loodud erinevaid üksusi ja kooskäimisvorme (ELU nõukoda, ELUtuba, ELUtorm, ELU Ideelaat jne).

 

Edasised plaanid ELU ja muude sarnaste projektide osas

ELU osas on plaanis pidevalt parandusi teha ning lahendada mõned kerkinud küsimused

 • Kuidas tagada projektide kõrgem kvaliteet ning suurendada toimumise tõenäosust (et ei oleks ülepakkumist jne)
 • Kuidas kaasata rohkem välisõppejõude, välispartnereid ja teisi.
 • Kuidas suurendada interdistsiplinaarset õpet.
 • Kuidas tulemusi paremini presenteerida ning teisi üliõpilasi neist teavitada.

Viimane on ka meie analüüsi teine ning põhiline huviobjekt. TLÜs on pikemas plaanis arendada rohkem interdistsiplinaarset õpet, luua näiteks interdistsiplinaarsed moodulid, mida saaks teatud erialade üliõpilased valida, et oma õpet laiendada ja tulemusrikkamaks muuta. Sellega seoses on plaanis suurendada ka rahvusvahelist koostööd ehk mõnda neist moodulitest võiks teha koos välispartneritega. Meie eesmärk on muuhulgas kaardistada, millist digi-innovatsiooni selline idee vajaks.

 

Praegune valmisolek

ELU implementeerimine Tallinna Ülikoolis on suurendanud erinevate üksuste valmisolekut interdistsiplinaarseks koostööks, kuid see ei ole siiski märkimisväärne. Õpe toimub jätkuvalt instituutide sees ning teiste instituutide aineid võetakse oma õppekavva vaid läbi keeruka protsessi ning vastuteenetega. Üksused on suhteliselt killustunud ning õppekavad kinni ette antud ülesannetes. Olukorra teeb keerulisemaks ka see, et õppekavad kuuluvad teatud gruppi, mis paneb piirangud sellest grupist väljaspool õpetamiseks. Samuti ei toeta suuremat koostööd ülikooli infotehnoloogilised vahendid ja korraldus, kus jätkuvalt:

 • Ühte ainet saab seostada vaid ühe õppejõuga, mis omakorda seostab aine tunniplaaniga
 • Kõik pakutavad ained peavad olema mingi õppekavaga seostatud
 • Üliõpilase valikuvõimalus õppekavas on ette antud ning piiratud.

 

Digi-innovatsiooni idee

Meie projekti idee on 1) kaardistada digi-innovatsiooni vajadus ja võimalused seoses suurema interdistsiplinaarse õppega; 2) seejärel visandada võimalikud vahendid ja strateegia, kuidas digi-innovatsioon saaks antud õpet toetada.

Advertisements

2 thoughts on “Innovatsiooni rühmatöö 1: organisatsiooni kontekst ja idee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s