Teadmised (INT 5. mooduli 1. ülesanne)

Esimene haridustehnoloogia kursus hakkab lõpule saama, siin on ülevaade viimasest info- ja teadmusjuhtimise teemast, mis lahkab teadmusjuhtimist ja erinevaid protsesse jne. Paljuski jätkab see eelmise mooduli teemat.

1. Mida mõistad teadmusjuhtimise süsteemide ja tehnoloogiate all?

Teadmusjuhtimise süsteemid tegelevad erinevate teadmuse aspektidega. On teadmushõive ja kogumise, jagamise ning rakendamise süstemid. Oluline on siinkohal silmas pidada organisatsiooni eesmärke, mis omakorda annavad eesmärgid teadmusjuhtimiseks. Üks oluline aspekt on ka teadmusjuhtimiseks kasutatavad tehnoloogiad. Siia alla kuuluvad erinevad infotehnoloogiad, ekspertsüsteemid, andmebaasid, tarkvara vahendid jne. Neid on kategoriseeritud mitmel erineval moel, Liao (2003)* jaotas nad seitsmesse kategooriasse, Tyndale (2002)** sai 16 kategooriat jne. Tehnoloogiad sõltuvad protsessidet ja süsteemidest. Kõik teadmusjuhtimise aspektid on omavahel seotud.

2. Kuidas on teadmusjuhtimise protsessid, süsteemid, mehhanismid ja tehnoloogiad
omavahel seotud?

Kui teadmusjuhtimise eesmärgid on paika saanud, saab määratleda ka eesmärgipõhised protsessid, süsteemid, mehhanismid ja tehnoloogiad. Näiteks, kui parajasti on vaja tegeleda teadmuse jagamisega (protsess), siis selle jaoks on teadmuse jagamise süsteemid, näiteks teadmistevahetus ja laiem sotsialiseerumine. Nende mõlema jaoks on mitu erinevat mehhanismi, näiteks koostööprojektid ja konverentsid õvi ametlikud memod ja ettekanded (mehhanismid), mis omakorda saavad abi tehnoloogiatest, näiteks videosillad, emailid, veebipõhised keskkonnad jne (tehnoloogiad). See kõik koos peaks tagama teadmuse jagamise edukuse. Hea ülevaade sarnastest teadmusjuhtimise protsessipõhistest süsteemidest jne on andnud Becerra-Ferandez (2010)***

* Liao, S (2003). Knowledge management technologies and applications –literature review from 1995 to 2002. Expert Systems with Applications, Vol. 25, No. 2. (August 2003), pp. 155-164.

** Tyndale, P. (2002). A taxonomy of knowledge management software tools: origins and applications. Evaluation and Program Planning. 25(2), pp. 183-190.

*** Becerra-Fernandez, I. and Sabherwal, R. (2010). Knowledge Management: Systems and Processes. Armonk (N.Y.); London : M.E. Sharpe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s